KONTAKT: bok@matura100procent.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności, ponieważ zawiera ona ważne informacje, dotyczące zbierania i wykorzystywania przez Serwis Matura100procent.pl danych osobowych.
Niniejsza Polityka Prywatności jest rozszerzeniem punktów zapisanych na stronie Regulaminu.

 

1. Informacje ogólne
Definicje zastosowane w Polityce Prywatności są tożsame z użytymi w Regulaminie strony. Polityka Prywatności w obecnej formie obowiązuje od dnia 01.01.2020r.

1.1. Matura100procent Sp. z o. o.   ul. Stefana Batorego 18 lok 108. 02-591 Warszawa (Administrator), działająca jako sklep internetowy Matura100procent.pl gromadzi dane dotyczące osób odwiedzających i korzystających ze strony (Użytkownicy) i przechowuje je na warunkach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

1.2. Informujemy, iż każda osoba odwiedzająca stronę Matura100procent.pl w wersji komputerowej lub mobilnej, rejestrująca własne konto lub dokonująca zakupu zgadza się na warunki przedstawione w Regulaminie i niniejszej Polityce Prywatności.

1.3.  Polityka Prywatności określa, w jaki sposób są gromadzone informacje na temat Użytkowników strony oraz w jaki sposób wykorzystuje je Administrator. W dokumencie ujęte są również prawa Użytkowników i możliwości wyboru dotyczące wykorzystywania przez Administratora informacji o nich.

 

2. Sposób gromadzenia informacji
Użytkownicy korzystający ze strony Matura100procen.pl, zgadzają się na gromadzenie oraz przetwarzanie danych przez Administratora, który ze względu na drogę pozyskania wyróżnia dwa typy informacji:

2.1. INFORMACJE UDZIELONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
• Informacje (takie jak: imię, nazwisko, płeć, adres zamieszkania, numer telefonu, data urodzenia, wiek,  adres e-mail, przedmioty których uczysz się w szkole), które zostały podane przez Użytkownika w czasie wypełniania formularzy na Stronie (formularza rejestracyjnego, kontaktowego, płatności).

 

  • Informacje oraz szczegóły dowolnej transakcji, wykonanej przez Użytkownika przy pomocy Strony: informacje finansowe, dane dotyczące płatności (w tym dane konta bankowego) oraz dane osobowe podane w czasie wypełniania formularza płatności.
  • Informacje przesłane drogą mailową do Administratora w procesie komunikowania się, na przykład w czasie zgłoszenia problemu, zapytania o produkt lub zgłoszenia reklamacji.
  • Informacje udostępnione na Stronie w postaci opinii i komentarza dotyczącego wybranego produktu.

2.2. INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU UZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ:

 

  • Dane gromadzone automatycznie – to informacje o urządzeniach elektrycznych lub typie przeglądarki internetowej, którymi posługiwał się Użytkownik w czasie korzystania ze Strony. Są one gromadzone przy użyciu powszechnie używanych narzędzi gromadzenia informacji, takich jak pliki cookies. Do tego typu danych zalicza się: rodzaj urządzenia, rodzaj przeglądarki internetowej, język przeglądarki internetowej, adres protokołu internetowego oraz dane o czynnościach wykonanych przez Użytkownika na Stronie (na przykład oglądane przez Użytkownika zakładki Strony oraz linki, w które klika). Dana informacja jest wykorzystywana do zapewnienia poprawnego funkcjonowania Strony, jej bezpieczeństwa oraz optymizacji działania.
  • Dane dotyczące miejsca (lokalizacji) w której przebywa Użytkownik. Mogą został one uzyskane tylko w przypadku korzystania ze strony za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Aby uniemożliwić Administratorowi strony gromadzenia danych o lokalizacji należy wyłączyć GPS lub inne funkcje określające lokalizację Użytkownika na urządzeniu mobilnym z którego korzysta (jeśli urządzenie posiada taką opcję).
  • Informacje zgromadzone od podmiotów trzecich takich jak specjaliści od badań rynkowych, ankiet, marketingu oraz partnerzy Strony. W przypadku, gdy Użytkownik wchodzi na stronę Matura100procent.pl lub korzystasz z jej usług poprzez połączenie lub logowanie się za pomocą podmiotów trzecich, upoważnia Administratora do gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych, zgodnie z daną Polityką Prywatności.
  • Administrator ma prawo agregować i/lub zanonimizować dane osobowe, zebrane przy korzystaniu ze Strony w taki sposób, aby zagregowane informacje uniemożliwiały identyfikację Użytkownika. Dana Polityka Prywatności nie reglamentuje wykorzystywania oraz ujawniania przez nas zanonimizowanych oraz zagregowanych danych.

 

3. Sposób wykorzystania danych przez Administratora
Informacje zgromadzone przez Administratora nie mogą zostać wykorzystane w sposób inny niż przedstawiają to poniższe punkty.

3.1. Wykorzystanie informacji w celu dostarczenia zamówionych przez Konsumenta konkretnych produktów, po wypełnieniu formularza płatności lub formularza rejestracyjnego. Administrator nie może wykorzystać danych w celu przesłania produktów niezgodnych z zamówieniem oraz innych treści bez zgodny Konsumenta.

3.2. Wykorzystanie w celu publikowania na Stronie komentarzy i opinii odnośnie produktu. Na taki typ przetwarzania danych wyraża zgodę każdy Użytkownik, który świadomie umieszcza własną opinię i komentarz na Stronie.

3.3. Wykorzystanie informacji w celach marketingowych. Dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie Newslettera lub wiadomości SMS. Treść wiadomości nadawanych przez Administratora dotyczy promocji, produktów i usług oferowanych przez Stronę. Każdy Użytkownik ma prawo do wycofania się ze zgody na przesyłanie wiadomości marketingowych w dowolnym czasie (wybierając właściwą opcję w otrzymanej wiadomości lub zgłaszając wycofanie wiadomością elektroniczną na adres kontakt@matura100procent.pl).

3.4. Wykorzystanie do celów finansowych i płatniczych. Między innymi do sprawdzenia wiarygodności finansowej użytkownika i pobrania od niego opłaty za produkt. Taki sposób wykorzystania danych jest niezbędny do poprawnej realizacji zamówień i zachowania bezpieczeństwa finansowego Strony.

3.5. Wykorzystanie informacji w celu poprawiana komfortu korzystania z serwisu. Administrator może analizować dane uzyskane od Użytkowników i przetwarzać je w celu poprawienia funkcjonalności Strony. Tego typu danego mogą dotyczyć urządzeń elektrycznych, przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych oraz lokalizacji.
Zgromadzone dane mogą również zawierać informacje o sposobach interakcji Użytkownika ze Stroną i oferowaną przez nią usługami, na przykład liczbę kliknięć poszczególnych przycisków. Do gromadzenia tego typu danych możemy korzystać z różnych usług i technologii podmiotów trzecich, w tym plików cookies i podobnych narzędzi. Przetwarzanie danych w celach udoskonaleń analitycznych i operacyjnych jest uzasadnionym interesem firmy.

3.6. Wykorzystanie informacji do poprawy bezpieczeństwa. Na przykład poddawanie ich zabiegowi anonimizacji.

3.7. Wykorzystanie do celów hostingowych. Taki typ użycia danych jest niezbędny do świadczenia usług on-line.

3.8. Wykorzystanie w czasie przeniesienia własności Strony. Administrator zastrzega sobie prawo do przekazana wszystkich danych dotyczących Użytkowników następcy prawnemu w związku z przejęciem, sprzedażą lub fuzją Strony lub/i przedsiębiorstwa.

 

4. Warunki udostępniania danych użytkowników
Administrator Strony zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkowników w sytuacjach przedstawionych poniżej.

4.1. Udostępnianie danych partnerom, analitykom i specjalistom od marketingu. W celu przeprowadzana analizy danych, reklam, badań rynku, prac technicznych związanych ze Stroną.

4.2. Aby otrzymać listę podmiotów trzecich z dostępem do danych prosimy o kontakt mailowy za pośrednictwem formularza strony lub bezpośrednio na adres kontakt@matura100procent.pl. Lista podmiotów może ulegać zmianie.

4.3. Administrator zaznacza, że nie mamy wpływu na praktyki, stosowane przez naszych partnerów, dotyczące wykorzystywania gromadzonej i udzielonej im przez nas informacji o Użytkownikach i mają oni prawo do wykorzystywania informacji zgodnie z ich własną polityką prywatności.

 

5. Prawa Użytkownika
Każdy Użytkownik ma prawo do otrzymania informacji dokąd mogą zostać przesłane jego dane osobowe. W tym celu powinien skontaktować się z Administratorem drogą mailową (kontakt@matura100procent) lub poprzez formularz kontaktowy na Stronie Matura100procent.pl

5.1. Każdy Użytkownik po wystosowaniu żądania może otrzymać kopię wszystkich informacji na swój temat, które zostały zapisane w ramach jego konta w Serwisie.

5.2. Każdy Użytkownik po wystosowaniu żądania może skasować informacje na swój temat z baz danych Strony. Jednak Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania danych niezbędnych do prowadzenia rachunkowości oraz niezbędnych do prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dlatego też  w niektórych przypadkach wystosowane żądania mogą zostać niezrealizowane przez Administratora, na przykład gdy Użytkownik udostępnił wyłącznie dane, które Strona musi przechowywać z powodu ograniczeń prawnych i technologicznych.

5.3. Każdy Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać swoją zgodne na przetwarzanie jego informacji w celach marketingowych.

5.4.  Administrator Strony zastrzega sobie prawo do pobierania rozsądnej opłaty za udostępnienie kopi informacji, w celu pokrycia kosztów podjętych w tym celu działań.

 

6. Aktualizacja danych
Każdy Użytkownik może zaktualizować dane dotyczące jego hasła i adresu e-mail w panelu ustawień konta. W celu edycji innych danych prosimy o zwracanie się do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres: bok@matura100procent.pl

 

7. Zachowanie bezpieczeństwa
Administrator strony wdrożył odpowiednie środki fizyczne, elektroniczne oraz procedury zarządcze w celu ochrony zgromadzonych danych Użytkowników.  Środki zapewniają bezpieczeństwo i poprawne użycie informacji tylko w celach wymienionych w Polityce Prywatności. Konkretny rodzaj zabezpieczeń może być różny w przypadku innych danych. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z Administratorem.

 

8. Przechowywanie danych
Dane udostępnione przez Użytkowników są przechowywane przez Administratora tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami ustawowymi oraz zgodnie z wymogami działań biznesowych Administratora.

 

9. Zmiany w Polityce Prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. W związku z tym prosimy wszystkich Użytkowników o okresowe sprawdzanie jej zawartości. W razie wprowadzenia istotnych zmian w Polityce prywatności Administrator zobowiązuje się poinformować Użytkowników Serwisu za pośrednictwem komunikatu na stronie Matura100procent.pl lub wiadomości wysłanej na adres email podany przez Użytkownika.

 

10. Kontakt
Wszelkie pytania, zastrzeżenia i uwagi prosimy zwracać do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio drogą mailową na adres bok@matura100procent.pl.

 

Copyright © 2024 Kursy.matura100procent.pl. | Wszystkie Prawa Zastrzeżone.