KONTAKT: bok@matura100procent.pl

Zestaw Kursów z Chemii, to ogromny zestaw lekcji wideo, który pozwoli Ci perfekcyjnie przygotować się do matury! W zestawie znajdziesz najważniejsze dziedziny chemii – właściwości związków nieorganicznych i organicznych, ich charakterystyczne reakcje, metody otrzymywania, reakcje redoks, strącania, hydrolizy, właściwości roztworów, kwasów, zasad, stałe chemiczne, wzory i prawa rządzące wielkościami takimi jak szybkość reakcji, czy stopień dysocjacji.

Autorzy nie tylko zaprezentują Ci komplet informacji od strony teoretycznej, ale również, krok po kroku rozwiążą dla Ciebie zadania maturalne. Po takim przestudiowaniu materiału doskonale opanujesz wiedzę i umiejętności obliczeniowe. Kurs przygotuje Cię nie tylko do najważniejszego egzaminu w życiu, ale także na studia!

Tylko szatan może pisać podręczniki chemiczne.
– J. J. Berzelius, “Uczeni w anegdocie”.

Poziom: chemia rozszerzona
Zawartość: teoria i zadania

Zobacz lekcję wideo:

Forma Kursu (dźwięk i film) sprzyja tworzeniu notatek. Dzięki temu lepiej zapamiętasz jego treść, niż ucząc się z pisemnych opracowań.

Co zawiera Zestaw?

Pakiet Kursów z Chemii składa się z 8 rozdziałów, łączących obecnie ponad 77 lekcji, blisko 30 godzin materiału!

 1. Chemia jądrowa (premiera w lipcu).
 2. Stechiometria.
 3. Kinetyka chemiczna.
 4. Chemia Roztworów wodnych.
 5. Elektrolity.
 6. Reakcje redoks.
 7. Związki nieorganiczne.
 8. Związki organiczne.

Co zyskasz dzięki Kursom?

 • wiedzę, wiedzę i jeszcze raz wiedzę – komplet informacji jakie musisz znać aby dobrze zdać maturę!
 • krok po kroku przerobisz dziesiątki zadań zaczerpniętych prosto z arkuszy maturalnych,
 • uporządkujesz swoją wiedzę i nadrobisz zaległości,
 • zyskasz nowe spojrzenia na problemy chemiczne, więc będziesz mógł sobie z nimi lepiej poradzić,
 • zdobędziesz pewność siebie przed kolejnymi sprawdzianami i egzaminami,
 • utrwalisz definicję, własności, wzory i schematy postępowania,
 • zaoszczędzisz wiele czasu na studiowaniu chemii.

Kursy rozwiążą Twoje problemy:

 • Otrzymasz dostęp do kompletnego źródła wiedzy – w nagraniach znajdziesz wszystkie niezbędne na maturze informację. Wszystko w jednym miejscu, dostępne z Twojego telefonu, tabletu lub komputera.
 • Poznasz zasady rozwiązywania zadań maturalnych – autor przedstawi Ci typowe zadania z arkuszy CKE i zaprezentuje krok po kroku jak je rozwiązywać zgodnie z kluczem.
 • Nadrobisz zaległości i utrwalisz wiedzę – nauka z Kursem jest szybka i przyjemna. Dlatego, z łatwością uzupełnisz braki, a zdobyte informację na długo zapadną Ci w pamięci.
 • Zdobędziesz pewność siebie – wzrost poziomu Twojej wiedzy i umiejętności sprawi, że nie będziesz stresować się szkołą i sprawdzianami.

 

.

Kup z rabatem dostęp do Kursu na 365 dni:

WEŹ UDZIAŁ W KURSIE

Program nauczania

1. Chemia jądrowa
01. Organizacja materii [Chemia jądrowa] 00:30:00
02. Właściwości atomów [Chemia jądrowa] 00:26:00
03. Konfiguracja elektronowa [Chemia jądrowa] 00:31:00
04. Układ okresowy [Chemia jądrowa] 00:32:00
05. Wiązanie chemiczne [Chemia jądrowa] 00:30:00
06. Promieniowanie [Chemia jądrowa] 00:30:00
2. Stechiometria
01. Wprowadzenie [Stechiometria] 00:23:00
02. Masa molowa i stała Avogadra [Stechiometria] 00:22:00
03. Objętość gazów i prawo Avogadra [Stechiometria] 00:24:00
04. Gazy doskonałe i rzeczywiste [Stechiometria] 00:32:00
05. Gęstość [Stechiometria] 00:27:00
06. Wzór związku chemicznego [Stechiometria] 00:25:00
07. Interpretacja równania reakcji [Stechiometria] 00:25:00
08. Wydajność reakcji [Stechiometria] 00:26:00
3. Kinetyka chemiczna
01. Układ i otoczenie [Kinetyka chemiczna] 00:21:00
02. Entalpia i równanie termochemiczne [Kinetyka chemiczna] 00:31:00
03. Szybkość reakcji chemicznej [Kinetyka chemiczna] 00:18:00
04. Równanie kinetyczne [Kinetyka chemiczna] 00:26:00
05. Katalizatory [Kinetyka chemiczna] 00:19:00
4. Roztwory wodne
01. Wprowadzenie [Roztwory] 00:32:00
02. Rozpuszczalność i nasycenie [Roztwory] 00:23:00
03. Stężenie procentowe [Roztwory] 00:27:00
04. Stężenie molowe [Roztwory] 00:21:00
05. Metoda przeliczania stężeń [Roztwory] 00:23:00
5. Elektrolity
01. Charakter chemiczny [Elektrolity] 00:33:00
02. Szybkość reakcji [Elektrolity] 00:23:00
03. Dysocjacja elektrolityczna [Elektrolity] 00:19:00
04. Elektrolity mocne i słabe [Elektrolity] 00:16:00
05. Odczyn roztworów [Elektrolity] 00:25:00
06. Odczyn pH [Elektrolity] 00:31:00
07. Stopień dysocjacji [Elektrolity] 00:27:00
08. Dysocjacja elektrolityczna [Elektrolity] 00:21:00
09. Prawo rozcieńczeń Ostwalda [Elektrolity] 00:19:00
10. Teorie kwasów i zasad, część 1. [Elektrolity] 00:17:00
11. Teorie kwasów i zasad, część 2. [Elektrolity] 00:23:00
12. Hydroliza soli [Elektrolity] 00:28:00
13. Reakcje strącania i zobojętniania [Elektrolity] 00:13:00
6. Reakcje redoks
01. Wprowadzenie do reakcji redoks [Reakcje redoks] 00:08:00
02. Stopnie utlenienia pierwiastków [Reakcje redoks] 00:23:00
03. Jak określić stopień utlenienia – związki nieorganiczne [Reakcje redoks] 00:23:00
04. Bilans elektronowy [Reakcje redoks] 00:26:00
05. Bilans elektronowo-jonowy [Reakcje redoks] 00:26:00
06. Reakcje dysproporcjonowania [Reakcje redoks] 00:16:00
07. Doświadczenia z reakcjami redoks [Reakcje redoks] 00:12:00
08. Zadania maturalne [Reakcje redoks] 00:12:00
09. Stopnie utlenienia w związkach organicznych [Reakcje redoks] 00:16:00
10. Bilans elektronowo-jonowy – redoks organiczny [Reakcje redoks] 00:29:00
11. Zadania maturalne – redoks organiczny [Reakcje redoks] 00:21:00
12. Kwasy utleniający i aktywność metali [Reakcje redoks] 00:20:00
13. Ogniwa galwaniczne [Reakcje redoks] 00:21:00
14. Elektroliza [Reakcje redoks] 00:15:00
7. Związki nieorganiczne
01. Równanie reakcji chemicznej [Związki nieorganiczne] 00:31:00
02. Nazewnictwo [Związki nieorganiczne] 00:28:00
03. Tlenki [Związki nieorganiczne] 00:45:00
04. Nadtlenki i ponadtlenki [Związki nieorganiczne] 00:24:00
05. Wodorotlenki [Związki nieorganiczne] 00:37:00
06. Kwasy tlenowe [Związki nieorganiczne] 00:46:00
07. Kwasy beztlenowe [Związki nieorganiczne] 00:37:00
08. Wodorki, węgliki, azotki [Związki nieorganiczne] 00:28:00
09. Sole [Związki nieorganiczne] 00:45:00
10. Związki kompleksowe [Związki nieorganiczne] 00:42:00
8. Związki organiczne
01. Właściwości węgla [Związki organiczne] 00:22:00
02. Alkany część 1. [Związki organiczne] 00:33:00
03. Alkany część 2. [Związki organiczne] 00:19:00
04. Alkeny i alkiny [Związki organiczne] 00:37:00
05. Węglowodory aromatyczne [Związki organiczne] 00:33:00
06. Alkohole i fenole [Związki organiczne] 00:31:00
07. Aldehydy i ketony [Związki organiczne] 00:21:00
08. Kwasy karboksylowe [Związki organiczne] 00:27:00
09. Estry [Związki organiczne] 00:25:00
10. Aminy [Związki organiczne] 00:23:00
11. Amidy [Związki organiczne] 00:26:00
12. Tłuszcze [Związki organiczne] 00:18:00
13. Izomeria [Związki organiczne] 00:27:00
14. Cukry [Związki organiczne] 00:39:00
15. Aminokwasy, peptydy, białka [Związki organiczne] 00:27:00
16. Kwasy nukleinowe [Związki organiczne] 00:22:00

Opinie Kursu

4.9

4.9
8 ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

Nie ma jeszcze recenzji dla tego kursu.

401ZAPISANYCH KURSANTÓW
Copyright © 2024 Kursy.matura100procent.pl. | Wszystkie Prawa Zastrzeżone.